Inicjatywy

Uwagi do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 – 2016.

pwpNiestety z powodu wyjazdu nie mogłem wziąć udziału w konsultacjach czego bardzo żałuję. Ponieważ nie miałem dostępu do sieci i Program odebrałem dopiero przedwczoraj a dzisiaj jest ostatni dzień konsultacji, więc przekazuję parę uwag na gorąco. Do Raportu się nie odnoszę choć zawiera na pierwszy rzut oka błędy. Dla przykładu na terenie miasta istnieje obszar Natura 2000, a raport wskazuje, że jej brak jest walorem inwestycyjnym. Jednak bardzo dobrze, że taka szczegółowa analiza została wykonana.

Smocze drzewo.

smoczek

Jak twierdzą fachowcy, rodzice powinni zadbać o to, żeby swoje dzieci oduczyć  używania smoczka pomiędzy 18 a 24 miesiąca życia. Dłuższe ssanie smoczka może spowodować przeliczne problemy. Wymienić tu należy :kłopoty ze zgryzem,  krzywe uzębienie, ryzyko próchnicy.  Efektem zbyt długiego ssania smoczka są również liczne wady wymowy na przykład seplenienie. Smoczek jest co prawda największym pomocnikiem rodziców marudnych dzieci jako tak zwany „zatykacz” .Jednak z powodu szkód, które przynosi zbyt długie jego używanie, świadomi rodzice starają się go jak najwcześniej odstawić. Napotykają tu jednak na duże problemy, bo wbrew pozorom nie jest to takie proste.

Koniński Park Ojców rusza.

banner_cb_100Już od 08 maja 2013 na stronie www.konin.pl  mieszkańcy Konina będą mogli zgłosić chęć posadzenia drzewa  dla upamiętnienia narodzin swojego dziecka. Drzewka będą udostępniane nieodpłatnie przez miasto. Pierwsze sadzenie drzewek odbędzie się w Parku 700-lecia, w dniu 01 czerwca, z okazji Dnia Dziecka. W sadzeniu rodzicom pomogą specjaliści z firmy ogrodniczej. Dzieci, których rodzice posadzą drzewko, otrzymają od Prezydenta Miasta Konina specjalne certyfikaty upamiętniające to zdarzenie.

Konin nieatrakcyjny dla inwestorów?

m1Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) szósty raz z rzędu dokonał analizy przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla inwestorów zagranicznych. Raport jest szóstym z rzędu opracowaniem, którego celem jest określenie różnic w atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów. Atrakcyjność inwestycyjna jest rozumiana, jako zdolność skłonienia do inwestycji, poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obszary oferujące optymalną kombinację czynników lokalizacji stwarzają zarazem najlepsze warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstw, czym przyciągają inwestorów.

Czas na poważne tematy

wykreZ dużym niepokojem śledzę sytuację na konińskim rynku pracy. Stopa bezrobocia w Koninie na koniec marca osiagnęła poziom 14,3% (powiat 18,4%). W analogicznym okresie ubiegłego roku bezrobocie kształtowało się na poziomie 13,4% (powiat 17,5%). W latach wcześniejszych wskaźniki kształtowały się następująco: w 2008r 10,5% (17,7%) i w 2009r 10,8% (14,8%).Liczba bezrobotnych w Koninie na koniec marca wyniosła 5556 osób łącznie z powiatem 14283 osoby i była wyższa w porównaniu do ubiegłego roku odpowiednio o 522 i 1223 osoby. Z takim poziomem bezrobocia Konin zajmuje Wśród 65 miast na prawach powiatu 50-tą pozycję.

Coraz bliżej do wymiany taboru

solarisZakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w działaniu 2.5 W dniu 17 listopada 2010 roku dokonano oceny formalnej wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego” Schemat II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego”. Spośród 15 złożonych wniosków 10 zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny,5 wniosków zostało ocenionych negatywnie i odrzuconych. Wniosek koniński znalazał się wśród wniosków skierowanych do dalszej oceny. W najbliższym czasie możemy spodziewać się dalszych decyzji.

16.07.2009. Czy w Koninie powstanie Centralny Park Przemysłowo-technologiczny (CPPT)

janCentralny Park Technologiczno-przemysłowy to ogromna szansa dla Konina. To szansa, która w zdecydowany sposób może umożliwić wzrost gospodarczy regionu, wzmocnić nowoczesne branże, poprawić konkurencyjność miejscowych firm. To szansa tworząca nowe miejsca pracy, poprawiająca warunki startu i rozwoju dla przedsiębiorstw. To również szansa dla rozwoju konińskich uczelni oraz nowe miejsca pracy dla absolwentów. To w końcu wielka szansa dla firm z naszego regionu które na terenie parku technologicznego będą mogły lokować swoje działy badawczo-rozwojowe i laboratoria oraz  rozpoznawać i wdrażać nowe nie stosowane wcześniej technologie i rozwiązania. Istnieje ogromna szansa na wsparcie parku funduszami unijnymi i tej szansy Konin nie może zaprzepaścić. To będzie prawdopodobnie ostatnie rozdanie pieniędzy unijnych przeznaczanych na ten cel.

29.01.2009. Dlaczego parki?

Zgodnie z danymi statystycznymi GUS w listopadzie 2008 roku poziom bezrobocia w Polsce szacowany był na poziomie 9,1%. Województwo wielkopolskie, z bezrobociem na poziomie 5,9 %, stało się województwem o najniższym bezrobociu w kraju.  Jednak z przykrością należy stwierdzić, że statystyki województwa wielkopolskiego psuje w sposób zdecydowany podregion koniński z najwyższym w Wielkopolsce bezrobociem na poziomie 10,4%, a w nim powiat koniński z bezrobociem na poziome 12,5%.  Samo miasto Konin z 8% poziomem bezrobocia jest niestety niechlubnym liderem w całej Wielkopolsce.

28.01.2009 Komisja Infrastruktury

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska. W trakcie posiedzenie przedstawiono i omówiono dwa tematy:

  • Prezentację projektu Bulwaru Nadwarciańskiego – odp. Kazimierz Lipiński
  • Prezentację koncepcji Parku Technologiczno – Przemysłowego w Koninie - odp. Jan Urbański