10.03.2008 Odpowiedzi na interpelacje

W dniu 21.02.2008r. otrzymałem od Prezydenta Miasta Konina odpowiedź na interpelacje złożone  w styczniu. Odnosząc się do odpowiedzi na interpelację dotyczącą emisji Obligacji Komunalnych z przykrością stwierdzam, że temat został potraktowany bardzo pobieżnie. Sładając interpelację spodziewałem się, że analiza będzie zawierała  prognozę  finansową Miasta, stanowiącą  podstawę do określenia zdolności inwestycyjnej i kredytowej Miasta, w zakresie możliwości realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnych latach.

 
Oczekiwałem również rzeczowej wielowariantowej analizy kosztów pozyskania źródeł finansowania majątku trwałego Miasta poprzez emisję Obligacji Wieloletnich. Dopiero przeprowadzenie takich analiz, mogło stanowić podstawę do dalszych prac nad określeniem celowości i wielkości emisji obligacji. Tymczasem pracownicy Prezydenta przygotowując odpowiedź ,ograniczyli się do określenia aktualnej wartości wskaźnika Wibor 5,49% i rentowności bonów jednorocznych 5,65%, oraz określenia kosztów emisji obligacji w trzech bankach, które wynoszą 0,2-2,05%. Wyniki te odniesione do, rzeczywiście niskich kosztów kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na realizację zadania „Przeprawa przez rzekę Wartę...” ,stały się podstawą do stwierdzenia, że obecnie kredyt inwestycyjny jest tańszym źródłem finansowania niż Obligacje Komunale. Otóż moim zdaniem błąd tkwi w sposobie podejścia do zagadnienia. Dla przykładu, prosta (oczywiście równie niemiarodajna jak w przypadku analizy pracowników Urzędu) analiza wskaźników określających koszty emisji w latach 2000-2007 pokazuje, że emisja Obligacji Komunalnych jest opłacalna

 

Wskaźniki za okres 2000-2007
 
 
   Wibor 1M  Rentowność bonów jednorocznych
 01.01.2000 do 31.12.2000   18,47   17,265
 01.01.2001 do 31.12.2001  16,51   10,84
 01.01.2002 do 31.12.2002  9,25  5,69
 01.01.2003 do 31.12.2003  5,75   5,97
 01.01.2004 do 31.12.2004  6,02  6,37
 01.01.2005 do 31.12.2005  5,38   4,32
 01.01.2006 do 31.12.2006   4,17  4,21
 01.01.2007 do 31.12.2007  4,63  4,64
 średnia   8,775   5,65  

 


Niestety, takie podejście do zagadnienia emisji obligacji komunalnych, nie może stanowić podstawy do określenia jej celowości. Główne dobrodziejstwo emisji obligacji, to oprócz zalet wymienionych w interpelacji, możliwość regulacji przez Miasto terminu ich wykupu. Obligacje, to pewien „oddech”  finansowy w nasilonym okresie inwestowania, a jednocześnie przy prawidłowo zaplanowanych inwestycjach, zwrot zaangażowanego kapitału pochodzącego z emisji, w okresie w którym nastąpi konieczność ich wykupu.


Zdając sobie jednak sprawę z tego, że rzetelna analiza nie mogła zostać przeprowadzona w tak krótkim okresie, wymaga bowiem wielu spotkań, opinii przedstawicieli instytucji finansujących, oraz przygotowania wielowariantowej symulacji prognozy finansowej i zdolności kredytowej miasta, wprowadziłem tematykę emisji do planów prac Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej.

Z dużym zadowoleniem odebrałem natomiast, przyjęcie przez Prezydenta, propozycji  zawartej w drugiej interpelacji, w części dotyczącej wprowadzenia, stałego konkursu dla studentów konińskich uczelni, na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą możliwości wykorzystania funduszy unijnych dla potrzeb miasta. Konkurs zostanie wprowadzony przez Prezydenta po prawnym wyjaśnieniu szczegółów dotyczących nagrody i zatrudnienia zwycięzcy konkursu.