17.12.2008 Odpowiedź Prezydenta na interpelację Najlepszy Biznesplan

W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź na ponowioną iterpelację dotyczącą wprowadzenia w mieście stałego cyklicznego konkursu na Najlepszy Biznesplan dla Konina. Treść ponowionej interpelacji oraz odpowiedź Prezydenta przedstawiamy poniżej. Jest duża szansa, że konkurs zajmie stałe miejsce w obrazie gospodarczym naszego miasta. O dalszych jego losach będzę informował na bieżąco.

 

 

Konin, dnia 11.12.2008 r.

DG.0717-0178/2008     

Pan

Jan Urbański

Radny Miasta Konina
 
       
            

 

              W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 28.10.2008 roku w sprawie wprowadzenia cyklicznego konkursu na „Najlepszy Biznesplan” informuję, że instytucje, które realizują zadania związane z promocją przedsiębiorczości na terenie gminy Konin wyraziły zainteresowanie taką formą wspierania przedsiębiorczości.

             W celu wypracowania koncepcji zorganizowania konkursu, a w szczególności określenia szczegółowych zasad oraz wyznaczenia organizatora i współorganizatorów konkursu zorganizowane zostanie spotkanie z instytucjami oferującymi współpracę w tym temacie.             

          Jednocześnie nadmieniam, że jestem zainteresowany objęciem patronatu nad konkursem na „Najlepszy Biznesplan” oraz współfinansowaniem nagród dla laureatów konkursu. 

 

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz